Search form

Luk ma Peba 2:16

16Sɨ ton ket mukupmukup wuwonj dɨde adarto Mariya ɨ Yosep ɨ dɨde b'ɨga sobijog oramiti b'angga ongenapu wul iyoki borand.