Search form

Luk ma Peba 20:18

18Komkesa rɨga yepiya ra sap totendanj onggɨt Motɨr kumbɨnd, ton opima kak tiposkanj. Ɨ ya kumb nat ra ɨtemb Motɨr sap totenj, onggɨt Motɨrɨt ɨta tin ɨimɨk dem.”