Search form

Luk ma Peba 20:31

31Ɨ dɨde daka onggɨt wus ke yɨngganɨt tin wokatonj, ɨ ɨja na onggɨtyam seben (7) nanyɨngganwarɨp tin okatena tiyo, dɨde b'ɨga oraki kesa uj aukɨto.