Search form

Luk ma Peba 21:30

30Rada wul ngɨmb kemb ɨkkanj, wɨn walenggyam yɨr ongong eyenindam, sɨ wɨn ɨta wɨn ongwasya da, ‘Kemb momta e pembpemb wɨn.’