Search form

Luk ma Peba 22:29

29Kor b'u kea Kor pumb tungg nokawonj wɨp iyenam. Sɨ Kodaka kwa odede yɨpa wɨp nya kae wa onggɨtyam pumb tungg takainyɨn wɨp iyenam.