Search form

Luk ma Peba 3:25

25ɨ Yosep re Mattatiyamna b'ɨga e, ɨ Mattatiya re Amosɨmna b'ɨga e,

ɨ Amos re Naumɨmna b'ɨga e, ɨ Naum re Eslimna b'ɨga e, ɨ Esli re Nagaimna b'ɨga e,