Search form

Luk ma Peba 3:27

27ɨ Yoda re Yoananɨmna b'ɨga e,

ɨ Yoanan re Resamna b'ɨga e, ɨ Resa re Jerubabelɨmna b'ɨga e, ɨ Jerubabel re Salatiyelɨmna b'ɨga e,

ɨ Salatiyel re Nerimna b'ɨga e,