Search form

Luk ma Peba 3:30

30ɨ Lebi re Simeonɨmna b'ɨga e,

ɨ Simeon re Yudamna b'ɨga e, ɨ Yuda re Yosepɨmna b'ɨga e, ɨ Yosep re Yonamɨmna b'ɨga e,

ɨ Yonam re Eliyakimɨmna b'ɨga e,