Search form

Luk ma Peba 3:36

36ɨ Sela re Kainanɨmna b'ɨga e, ɨ Kainan re Arpaksadɨmna b'ɨga e, ɨ Arpaksad re Semɨmna b'ɨga e,

ɨ Sem re Nowamna b'ɨga e, ɨ Nowa re Lamekɨmna b'ɨga e,