Search form

Luk ma Peba 3:37

37ɨ Lamek re Mutuselamna b'ɨga e,

ɨ Mutusela re Enokɨmna b'ɨga e, ɨ Enok re Yaretɨmna b'ɨga e, ɨ Yaret re Maalalelɨmna b'ɨga e,

ɨ Maalalel re Kenanɨmna b'ɨga e,