Search form

Luk ma Peba 4:11

11Ɨ kwa ɨrɨki yɨbɨm da,

‘Ɨ ton ket men towaina yɨm kumbɨnd motowami.

Sɨ onggɨt paemb man ma ɨta ket moina pɨs taskisɨt motɨr kumbɨnd.’”