Search form

Luk ma Peba 5:32

32Kon ma negɨr kesa dɨmdɨmjog rɨga na tatupinond engendam negɨr mɨlem pɨlke de Godɨm pɨlwa, ajɨ Kon ara emokam tatupinond re negɨr mɨle kɨma rɨga na towanɨm engendam negɨr mɨlem pɨlke de Godɨm pɨlwa.”