Search form

Luk ma Peba 5:35

35Ajɨ ɨta wɨn ik dem, ra sisɨl kongga kɨma rɨgat tewaikis dem towa pɨlke, sɨ onggɨt wɨn nasimemb dem ton ket owou uwabɨka wɨn okatenyi dem.”