Search form

Mak ma Peba 1:17

17Ngɨrpu ket Yesu ara emokonj da, “Ayo tetka! Yɨmta nundoka! Ɨ Kon rɨga ɨwɨka rɨga mi wen tamnyɨn odede rɨngmi re wɨn kabum ɨwɨka eyeninya.”