Search form

Mak ma Peba 10:49

49Seg ket Yesu omanda onyitonj, ɨ ket rɨga amninonj da, “Tin ara yemoka!” Ɨ rɨgap ket onggɨt yɨrdɨdɨ rɨgand ara yemoko da, “Sam ae! Utnyite! Ton ke ara memok.”