Search form

Mak ma Peba 15:23

23Re ket ton onggɨt sukak wa opekto, geja rɨgap yokawo wain rɨna re mir kɨma yɨsleko. Mir re dɨmɨr okawa wulpoj e. Ajɨ Yesu b'ɨsayonj onggɨtyam wain onayam.