Search form

Mak ma Peba 3:17

17Jebedaimna b'ɨga Yakobo dɨde ti yɨnggan Yoan yami re Yesu kwa yɨpa nyɨ towa akawonj Boanerge ongwatam yɨtkak da ɨaram b'ɨga,