Search form

Mak ma Peba 4:27

27Ɨ bibɨr utnyita wɨngɨrɨnd ɨ sɨwɨny yutunga wɨngɨrɨnd tuny pok ɨkkanj ɨ dɨde owɨnkanj. Ajɨ wala rɨgat ton ma wumɨr e rɨja im tuny aukanj.