Search form

Mak ma Peba 4:30

Mastad Tuny ma Tendam Yɨt

(Mat 13:31-35; Luk 13:18-19)

30Ɨ Yesu ket yindonj da, “Rɨdede yɨt kae men isɨpkenyu da God ma pumb tungg ɨja e? Rɨnggɨtyam tendam yɨt e men ingau?