Search form

Mak ma Peba 5:41

41Ɨ Yesu b'ɨgand yɨmɨnd wokatonj, ɨ ket womnonj Aram yɨt ke da, “Talita kum!” engenda yɨtkak noke da, “Ngɨmngai b'ɨga! Kon momnyɨn, utnyite!”