Search form

Mak ma Peba 6:28

28Seg ket ton Yoanɨmna moptekɨp iyonj Erodɨm pɨlwa pleto kumbɨnd. Ɨ Erod ket ɨtomb ngɨmngai b'ɨgam wokawonj. Ɨ ngɨmngayɨt daka ket yiyonj ti mog Erodiyam pɨlwa, ɨ ti wokawonj.