Search form

Mak ma Peba 7:32

32Ɨ nɨnda rɨgap yɨpa yɨpya dumdum dɨde yɨt kesa rɨga iyo Yesum pɨlwa, ɨ Yesund yɨtenawo da, “Be ngai Man yɨm aramite ti pɨlɨnd tin ɨsakendam!”