Search form

Mak ma Peba 9:5

5Seg re ket Petro Yesund yomnonj da, “Ouyaena Rɨga! Sɨn otomanti im wekenyɨn dɨkɨnd. Sɨ sɨn nowa wungapu plaimet raranginum, yɨpa Mornɨm, yɨpa Mosem, ɨ dɨde yɨpa Eliyam.”