Search form

Matayo ma Peba 1:16

16ɨ daka Yakob Mariyam leo Yosepɨnd yorakonj.

Ɨ Yosepɨm kongga Mariya Yesund yukendonj yena re yogenayo da Keriso.