Search form

Matayo ma Peba 1:2

2Sɨ Abraam Isakɨnd yorakonj,

ɨ daka Isak Yakobɨnd yorakonj,

ɨ daka Yakob Yudand dɨde ti nanywar dɨde ti yɨngganwar arakinonj,