Search form

Matayo ma Peba 1:5

5ɨ daka Salmon Yeriko kongga Raabɨm pɨlɨnd Boasɨnd yorakonj,

ɨ daka Boas Rutɨm pɨlɨnd Obedɨnd yorakonj,

ɨ daka Obed Yesaind yorakonj,