Search form

Matayo ma Peba 13:42

42Seg anerup ket ten teskokanj dem de ukoi wul dɨmɨl kɨma kap wa. Sɨ opimemb rɨga re amimemb de yii kamil b'iyowa tuweny dem, dɨde kopa b'angnena kɨma or b'ɨinɨka tuweny dem.