Search form

Matayo ma Peba 14:6

6Ɨ re king Erodɨmna ukendipu bibɨr awonj, Erodiyamna ngɨmngai b'ɨga ger omarkonj ɨngauki rɨga wa wɨpɨnd. Sɨ tina omarkat Erodɨnd ma sobijog na samɨm yomnonj.