Search form

Matayo ma Peba 14:8

8Ɨ ɨtomb ngɨmngai ti mogɨmna yɨt ɨtai rɨrɨr nat Erodɨnd yɨgekitonj da, “Be man kor otade nokae Baptiso Yoanɨmna moptekɨp yɨpa pleto kumbɨnd!”