Search form

Matayo ma Peba 15:14

14Yebɨkau, waken! Opimemb rɨga re yɨrdɨdɨ rɨga im ajɨ ton kwa yɨrdɨdɨ rɨga im wang eyenanj. Sɨ ra yɨrdɨdɨ rɨgat yɨrdɨdɨ rɨgand wang yii, ton osiya nɨmognɨmog kip wa tɨglansya.”