Search form

Matayo ma Peba 15:34

34Ɨ Yesu ket ten arkisinonj da, “Leamog sana nganja im wɨn awamindam?” Ɨ ton mɨra yomno da, “Seben (7) nganja im dɨde nɨnda sobijog kabum.”