Search form

Matayo ma Peba 20:32

32Seg ket Yesu omanda onyitonj, ɨ ket ten ara emokonj. Sɨ ket ten arkitonj da, “Nangga mi wɨn singi aya Kon wanɨm omnɨkam?”