Search form

Matayo ma Peba 21:44

44Sɨ yet ra sap totenj onggɨt Motɨr kumbɨnd, ton ɨta kak tiposɨk. Ɨ ya kumb nat ra ɨtemb Motɨr sap totenj, onggɨt Motɨrɨt ɨta tin ɨimɨk dem.”