Search form

Matayo ma Peba 24:28

28Rokate ra ujgɨm ɨbɨm, yimbyak toda ɨndaima bobo taukanj. Sɨ Tina ɨtenda mɨle ra pɨta nate tawɨk dem rɨga wa yɨrɨnd.