Search form

Matayo ma Peba 24:41

41Ɨ kwa ra nɨmog kongga yɨpand sana ɨkmɨkand tebnya dem, Rɨgamna B'ɨgat yɨpand ɨta wii dem de pumb wa, ɨ daka yɨpand ɨndama tɨrar dem.