Search form

Matayo ma Peba 25:36

36Ɨ kwa re Kon wɨ kesa nɨbnond, wɨn kea Ken kobɨrgɨm nikokenenonda, ɨ re Kon kopa nɨbnenond, wɨn kea odarenam nopenenonda, ɨ re Kon sɨbɨbmetɨnd nɨbnenond, wɨn kea Ken nesmarenenonda.’