Search form

Matayo ma Peba 25:38

38Ɨ kwa rɨdenat sɨn Men yɨr mongenonda tungg tɨb kesand ɨ ket Men sowaina met wa mɨngaukenonda, o wɨ kesand ɨ ket sɨn mikokenonda kobɨrgɨm ke?