Search form

Matayo ma Peba 26:12

12Sɨ re ɨtomb konggat Koina jɨwɨnd ngɨrangngɨrang gaya yɨgmarɨk, ɨtemb re Koina jɨ eungitam get ke b'angonjenam mɨle emb jɨ.