Search form

Matayo ma Peba 26:67

67Seg ton ket auya ke Yesumna wɨp ɨtmanda yiyeno dɨde ket yɨmkɨk ke Tin ipowa yiyeno. Ɨ nɨndap ket ana ɨpokena yiyeno odede yɨt kɨma da,