Search form

Matayo ma Peba 27:30

30Ɨ ton ket Yesund auya ɨtmanda yiyeno, dɨde ton ket ɨtemb buskak Tin yɨsato ɨ ket onggɨt buskak ke Tina mopɨnd ipowa yiyeno.