Search form

Matayo ma Peba 4:15

15“Jebulon gou dɨde Naptali gou re sɨpa yuru nasi ebnya.

Ɨ ton re Yordan kɨlɨm tab nasi ebnya Galili eriyand

ogenaya da God ma obagɨki kesa rɨga waina tungg i.