Search form

Matayo ma Peba 4:19

19Ɨ ket Yesu ten amnonj da, “Ayo tetka, yɨmta nundoka! Ɨ kon rɨga ɨwɨka mi wen tamnyɨn odede rɨngmi re wɨn kabum ɨwɨka eyeninya.”