Search form

Matayo ma Peba 4:5

5Ɨ ket Satana Yesund wɨp yiyonj yɨna taun wa, ɨt re Yerusalem taun, dɨde ket Tin yonyitonj yɨnamet papkak petɨrɨnd.