Search form

Matayo ma Peba 5:17

Gog Yɨt Rɨrɨrkɨp Omna Yɨt

17“Ɨ wɨn goro nonyɨk b'atɨmdenindam da Kon gog yɨt dɨde bageyam waina yɨt eomnena mana netkond. Ajɨ Kon netkond re ma eomnena mana, ajɨ rɨrɨrkɨp omna mana.