Search form

Matayo ma Peba 6:22

22“Sɨ yɨrkɨp re jɨwɨm lampa e. Sɨ onggɨt paemb rada moina yɨrkɨp b'ogɨljog i, moina kupkakupka jɨ ra ngaya pɨta nate ɨbɨm.