Search form

Matayo ma Peba 7:17

17Sɨ odede yɨpa wɨp nya ke b'ogɨl wul nanggɨp tejagɨkanj ra b'ogɨl wulkɨp im, ajɨ negɨr wul nanggɨp tejagɨkanj ra negɨr wulkɨp im.