Search form

Matayo ma Peba 7:18

18Ɨ b'ogɨl wul nanggɨt ma rɨrɨr e ɨjagenj negɨr wulkɨp, ɨ toda negɨr wul nanggɨt ma rɨrɨr e ɨjagenj b'ogɨl wulkɨp.