Search form

Matayo ma Peba 7:27

27Ɨ ra ket ukoi piro tɨgmarɨk dɨde ket ukoi ngɨwɨr ik, ɨ kwa ra ukoi rɨb ikeny dɨde ket ɨtemb met ipou, ɨ ɨtemb met ɨta tosmulis. Sɨ ɨtemb re ma sobijog wuwam kɨma e nenegɨr kana b'atɨskis.”