Search form

Matayo ma Peba 7:7

Godɨnd Erkena gatab Yɨtkak

(Luk 11:9-13)

7“Wɨn erkena yiyena, ɨ wɨn ɨta okasya. Ɨ wɨn oraka yiyena, ɨ wɨn ɨta ket odarya. Ɨ wɨn mora odounena yiyena, ɨ ɨta mora wanɨm tɨpangenj.