Search form

Matayo ma Peba 8:24

24Ɨ ket yɨr de, demb de ukoi depu rɨb b'atomonj onggɨt sɨpand, sɨ ɨdenatemb ket wurop ɨtemb gɨga ɨkangɨndena yiyo nyɨ b'auratam. Ajɨ Yesu re yutunga na yikonj.